ห้องข่าว

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.00 น. บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (MATCH) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ห้องราชดำเนิน โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง นำโดยนายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง ประธานกรรมการบริษัท นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม และร่วมให้ข้อมูลรายละเอียดผลประกอบการปี 2562 และแนวโน้มธุรกิจในปี 2563