Jobs @Matching

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา,ผลิตรายการ โทรทัศน์,ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์,การจัดกิจกรรมการแสดง (Event Production) และธุรกิจบันเทิงอื่นๆ อีกมากมาย กำลังต้องการบุคคลากรรุ่นใหม่ไฟแรง เปี่ยมไปด้วยความคิด สร้างสรรค์ร่วมงานกับบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เกียร์เฮด จำกัด
(ดำเนินธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์)