ติดต่อเรา

+ บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
305/12 ซอย สุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทรศัพท์ : +66 (0) 2243 6543-6,+66 (0) 2669 4200-9
โทรสาร : +66 (0) 2243 1494,+66 (0) 2243 4124
E-mail : info@mmsbangkok.com

+ บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จํากัด
999 หมู่2 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : +66 (0) 2034 5999
E-mail : info@thestudioparkthailand.com

+ สมัครงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
305/12 ซอย สุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทรศัพท์ : +66 (0) 2243 6543-6, +66 (0) 2669 4200-9
โทรสาร : +66 (0) 2243 1494, +66 (0) 2243 4124
E-mail : hr@mmsbangkok.com

+ บริษัท เกียร์เฮด จำกัด
999 หมู่2 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : +66 (0) 2039 3999
E-mail : marketing@gearheadthailand.com