ห้องข่าว

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น. บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (MATCH) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ห้องราชดำเนิน โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง นำโดยนายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง ประธานกรรมการบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม และร่วมให้ข้อมูลรายละเอียดผลประกอบการปี 2561 และแนวโน้มธุรกิจในปี 2562