ห้องข่าว

พิธีตั้งศาล The Studio Park

27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิ ไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท เกียร์เฮด จํากัด ได้ร่วมประกอบพิธีตั้งศาล โดยท่านพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นผู้ประกอบพิธี โดยมีกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ร่วมพิธี