ห้องข่าว

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565  เวลา 10.00 น. บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (MATCH) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ที่ห้องราชดำเนิน โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
นำโดยนายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง ประธานกรรมการบริษัท นายชยานนท์ อุลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม และร่วมให้ข้อมูลรายละเอียดผลประกอบการปี 2564
และแนวโน้มธุรกิจในปี 2565